Daar waar we vroeger een landbouwbeleid hadden dat er vooral op gericht was om boeren zoveel mogelijk te laten produceren, gaan er steeds meer stemmen op om de omslag te maken naar een voedselbeleid, waarbij we een evenwicht zoeken tussen een goede boterham voor de boeren, duurzaamheid en een gezond voedselaanbod. Hieronder een selectie stukken die duidelijk maakt dat het niet makkelijk is om deze omslag te maken.