Op UCR geef ik ieder jaar de cursus Food Governance in the EU, een derdejaars cursus waarin studenten via probleemgericht onderwijs kennis maken met de allerlei vragen rondom de duurzaamheid van ons voedselsysteem. Deze Engelstalige PBL-opdrachten zijn op aanvraag beschikbaar voor docenten die deze in hun eigen onderwijs willen gebruiken.

De huidige opdrachten gaan over:

  • Het gebruik van frisdranktaksen
  • Suikerquota’s en heffingen en de belangen van binnen en buitenlandse producenten en consumenten
  • Private certificering (zoals fair trade labels) als alternatief voor publieke regelgeving
  • Biobrandstoffen en het energietrilemma