Vanaf najaar 2020 was de Jean Monnet Chair mede-organisator van drie bijeenkomsten onder de noemer van Brussel tot Bruinisse. 

Hoe kan Zeeland het meest uit de Boer tot Bord strategie  halen? 

Op zaterdag 29 augustus 2020 stond de verduurzaming van de landbouw centraal. Evelien de Olde van de Wageningen Universiteit presenteerde Re-Rooting the Dutch Food System,  de prijswinnende visie voor een duurzaam voedselsysteem in Nederland, waarna verschillende Zeeuwse partijen in de voedselketen hier op reageerden en de verschillende kansen en dilemma’s uitgebreid bediscussieerd werden met oa Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland. Omroep Zeeland maakte het volgende verslag van de bijeenkomst. 

Hoe kan Zeeland werk maken van de Europese biodiversiteitsstrategie? 

Op zaterdag 10 oktober 2020 ging het over de biodiversiteit centraal. In deze online bijeenkomst legde Ignace Heitkonig uit hoe je in Zeeland de oude natuur verbindt met jonge mensen, vertelde Eric Mahieu over het belang van bijen, benadrukte Inez Flameling (UCR) het belang van de biodiversiteit onder water en sprak Nelis van der Bok (Delphy) over functionele agrobiodiversiteit. Anita Pijpelink (gedeputeerde provincie Zeeland) legde uit hoe de Provincie de kansen voor biodiversiteit wil benutten. 

Online Talkshow Green Deal 

Op vrijdag 19 februari 2021 organiseerde de Provincie Zeeland een online talkshow over de kansen die de EU Green Deal biedt voor de agrofood-sector, duurzame mobiliteit, energievoorziening en industrie. In de talkshow sprak gedeputeerde Anita Pijpelink met Diederik Samsom, de kabinetschef van Frans Timmermans die in de Europese Commissie verantwoordelijk is voor de Green Deal. Louis de Quelerij vertelde hoe hij als kwartiermaker van het Delta kenniscentrum onderzoek en onderwijs met de EU Green Deal wil verbinden.